အကောင့်ဖွင့်ပြီးပါက ဘယ်လို အတည်ပြုစာရရှိပါမလဲ။

အကောင့်ဖွင့်ပြီးပါက Log in ဝင်ရန် ဂဏန်း ၉ လုံးပါ Trading ID Code ၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ပါသော welcome email တစ်စောင်အား လက်ခံရရှိပါမည်။