ငွေပေးသွင်းရန် နည်းလမ်းများ

 • (၁) CB ဘဏ်ခွဲများမှ တစ်ဆင့် ငွေသွင်းခြင်း
 • (၂) CB Mobile Banking Application မှ တစ်ဆင့်ငွေသွင်းခြင်း
 • (၃) CB Pay Application မှ တစ်ဆင့် ငွေသွင်းခြင်း

(၁) ဘဏ်မှ တစ်ဆင့် ငွေသွင်းခြင်း

 • CB Securities ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် (0086100500000698) သို့ ငွေပေးသွင်းရပါမည်။
 • ငွေပေးသွင်းရာတွင်
  • (၁) အမည်
  • (၂) မှတ်ပုံတင်နံပါတ်
  • (၃) ဖုန်းနံပါတ်
  • (၄) Trading Account No. ဖော်ပြရပါမည်။

(၂) CB Mobile Banking Application မှ တစ်ဆင့် ငွေသွင်းခြင်း

(၃) CB Pay Application မှ တစ်ဆင့် ငွေသွင်းခြင်း

ငွေထုတ်ယူရန် နည်းလမ်းများ

 • (၁) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြု၍ ငွေထုတ်ယူခြင်း
 • (၂) CB Trader 2.0 Application မှတဆင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း
 • (၃) အီးမေးလ် ပို့၍ ငွေထုတ်ယူခြင်းး

(၁) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြု၍ ငွေထုတ်ယူခြင်း

 • CB Securities ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြု၍ ငွေထုတ်ယူရာတွင်
  • (၁) အမည်
  • (၂) မှတ်ပုံတင်နံပါတ်
  • (၃) ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်
  • (၄)Trading Account No တို့ကို ပြောပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ +95 (1) 8610309 313 ( Trading Desk)

(၂) CB Trader 2.0 Application မှတဆင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း

  CB Trader 2.0 Application မှတဆင့် ငွေထုတ်ယူရာတွင် :

 • (၁) More သို့သွားပါ။ Menu မှ Request Withdrawal ကိုရွေးပါ။
 • (၂) AVAILABLE TO WITHDRAW တွင် လူကြီးမင်းထုတ်ယူနိင်သော ငွေသားပမာဏကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 • (၃) လူကြီးမင်းထုတ်ယူလိုသော ငွေသားပမာဏအား WITHDRAW အကွက်တွင်ဖြည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် SEND
  ကို နှိပ်၍ ထုတ်ယူလိုသော ငွေသားပမာဏအား မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး PIN number အား INSERT
  PIN တွင် ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။
 • (၄) ထို့နောက် SEND ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ထိုငွေထုတ်လွှာသည် CB Securities သို့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါသည်။

(၃) အီးမေးလ်ပို့၍ ငွေထုတ်ယူခြင်း

  အီးမေးလ်ပို့၍ ငွေထုတ်ယူရာတွင် :

 • (၁) ပထမဆုံးအနေဖြင့် အောက်တွင်ပေးထေားသော လင့်ခ်မှ ဝင်ရောက်၍ ငွေထုတ်လွှာဖောင်ပုံစံကို ရယူပါ။
  ငွေထုတ်လွှာရယူရန် နှိပ်ပါ။
 • (၂) ရယူပြီးပါက ယင်းငွေထုတ်လွှာပေါ်တွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
 • (၃) ဖြည့်စွက်ပြီးပါက ဤငွေထုတ်လွှာအား အောက်ဖော်ပြပါ CB Securities အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ စကန်ဖတ်၍ဖြစ်စေ ဓာတ်ပုံရိုက်၍ဖြစ်စေ ပြန်လည်ပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
  အီးမေးလ် : contact@cbsecurities.com.mm