ငွေတိုက်စာချုပ်အမျိုးအစားနှင့် ကူပွန်အတိုးနှုန်း

အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်အမျိုးအစား

  • ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်
  • ၃ နှစ်သက်တမ်းရှိ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်
  • ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်

Coupons အတိုးနှုန်း

  • လတ်တလောတွင် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်၏ သတ်မှတ်ထားသော တစ်နှစ်အတိုးနှုန်းမှာ ၇.၂၅% မှ ၇.၅၀% ဖြစ်ပါသည်။
  • ယင်းအတိုးနှုန်းအား တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် မေ ၁၅ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ် ပေးလေ့ရှိပါသည်။
  • ထို့အပြင် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူသူများသည် မူရင်းတန်ဖိုးကို လျှော့၍ပေးဝယ်ရခြင်းမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။

Accrued Interest

Accrued Interest ဆိုသည်မှာ ငွေချေးစာချုပ်ဝယ်ယူရာတွင် လေလံအောင်မြင်ပြီးနောက် စာရင်းရှင်းလင်းသည့်နေ့နှင့် ယခင်ကူပွန်အတိုးပေးသည့်နေ့အကြားကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ထပ်ဆောင်းပေးရမည့် အတိုးနှုန်း ကိုဆိုလိုပါသည်။
( ဥပမာ။ ။ လူကြီးမင်းသည် ငွေတိုက်စာချုပ်ကို ဧပြီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူထားခဲ့သော်လည်း၊ မေလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၆ လစာ ကူပွန်အတိုး ( နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၈ မှ မေလ ၂၀၁၉ အထိ) ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်မှာ လူကြီးမင်းအနေဖြင့်ငွေတိုက်စာချုပ်ကို ဧပြီလ ၂၀၁၉ တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည့်အတွက် တစ်လစာ ကူပွန်အတိုး ( ဧပြီလ ၂၀၁၉ မှ မေလ ၂၀၁၉ အထိ) ကိုသာ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မေလ ၂၀၁၉ တွင် လူကြီးမင်းသည် ၆လစာ ကူပွန်အတိုးအားလုံးကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း ခံစားပိုင်ခွင့်မရှိသော ၅ လစာ ကူပွန်အတိုးနှုန်းကိုပါ တစ်ပါထဲ လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည့် ထို့အတွက်ကြောင့် ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူရာတွင် ဤ ၅ လစာ ကူပွန်အတိုးကို တခါတည်း ကြိုတင် ပေးထားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ )

အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူရာတွင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များ

  • ကူပွန်အတိုးနှုန်း, accrued interest , yield rate နှင့် ကော်မရှင်ခတို့နှင့်ပက်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤနေရာမှတဆင့် CB Securities သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။