ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။

ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုပါက ပထမဦးစွာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်ဖွင့်ထားရပါမည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်သည် ဘဏ်အကောင့်နှင့် ဆင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မိမိအကောင့်ထဲတွင် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထားရှိနိုင်ပါသည်။