ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်ထဲတွင် ကျန်ရှိနေသောငွေအတွက် အတိုးရရှိပါသလား။

မရရှိနိုင်ပါ။ CB Securities အနေဖြင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်ထဲရှိ လက်ကျန်ငွေအတွက် အတိုးမပေးပါ။