ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန် အကောင့်ထဲကို ဘယ်လိုငွေသွင်းရပါမလဲ။

အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေပေးသွင်းခြင်းကို ဘဏ်မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် CB Mobile Banking Application မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် CB Pay Application မှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။