ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖွင့်ရပါသလဲ။

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန် အကောင့် အွန်လိုင်းမှ ဖွင့်လှစ်ရန် ဒီကို နှိပ်ပါ။

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန် အကောင့် ဖွင့်လှစ်ရန် CB Securities ရုံးချုပ် သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ CB ဘဏ်ခွဲများသို့ ဆက်သွယ်ပါ။